Duinweg 1a | 8356 VW | Blokzijl

Zwembad Blokzijl Weer
Verwarmd Openlucht zwembad
Jeugdfonds Sport & Cultuur

We zijn geopend

Heeft uw kind nog geen zwemdiploma? Met dit fonds kunnen kinderen diploma A en B halen.

Voor wie

Het Zwemfonds is voor kinderen en jongeren van 5 tot en met 17 jaar die om financiële redenen niet aan zwemles mee kunnen doen.

Spelregels

• Het Zwemfonds geeft een vergoeding. Ouders betalen nog wel een eigen bijdrage van € 120,-
• (verdeeld over 12 maandelijkse termijnen).
• De vergoeding wordt rechtstreeks naar het zwembad overgemaakt.
• Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen niet zelf een aanvraag voor een vergoeding uit het Zwemfonds indienen. Dat gaat via een tussenpersoon, zoals een jeugdhulpverlener, leerkracht, buurtsportcoach of huisarts. Zij moeten wel aangemeld zijn bij het Zwemfonds.

Bijdrage aanvragen

De aanvragen voor een bijdrage uit het Zwemfonds gaan via Sociaal Werk De Kop.

Daar kunt u ook terecht als u vragen heeft.